ELECTRICITAT

Instal·lacions via ràdio

Avui dia s’espera de la instal·lació elèctrica un alt grau de flexibilitat, confort i economia.

Per aquestes raons, una instal·lació moderna ha de poder oferir la possibilitat d’integrar components de vigilància i protecció, i les instal·lacions convencionals poques vegades ofereixen possibilitats de control. En molt pocs casos s’ha previst en la instal·lació un cablejat addicional en previsió de futures ampliacions o modificacions. El resultat són les molestes obres i la brutícia necessària per implemantar noves canalitzacions que permetran ampliar o modificar la instal·lació elèctrica, que a més impliquen uns costos econòmics importants. En la majoria dels casos, s’acaba descartant la modificació de la instal·lació.

I aquí és on entra el sistema de control via ràdio, que permet augmentar la funcionalitat i el confort de la instal·lació elèctrica ja existent.

Tots els components es comuniquen entre si per ones de ràdio, de manera que no necessiten cablejats addicionals. El muntatge i la posada en marxa d’aquests components són molt senzills.